צדקת אור ישעיה

ממשיכים מפעלות החסד כהמשך למורשתו וצוואתו של הצדיק