ועד הפעולה

צדקת רבי מאיר בעל הנס - לקיום היהדות בארץ הקודש