מבצר הכוללים קרן הבנין

בנין היכל החדש לתורת קרית יואל